Warsztat 1. „Uczeń wielojęzyczny – jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy”

Początek wydarzenia:

23 wrzesień 2019

Miejsce:

Warszawa

Adres:

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16

Opis wydarzenia:

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków i jest ono organizowane przez Parlament Europejski, Biuro w Polsce.