Konkurs filmowy

KONKURS DLA UCZNIÓW

“Różne języki - jedna Europa”


Jeśli uczysz się języków obcych i interesujesz się europejską kulturą weź udział w konkursie online organizowanym w ramach Europejskiego Dnia Języków! Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich (liceów i techników) z całej Polski.


Pokaż w maksymalnie dwuminutowym filmie, dlaczego znajomość języków obcych jest tak ważna we współczesnym świecie. W filmie muszą znaleźć się elementy językowe i realioznawcze wybranego europejskiego kraju. Forma filmu jest dowolna, z wykorzystaniem dowolnego sprzętu, tj. telefon, aparat, kamera. Filmy powinny zawierać też informację umożliwiającą jasne określenie, kto jest jego twórcą.


Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczennic i uczniów do nauki języków obcych, uwrażliwienie na różnorodność językową i kulturową Europy oraz tożsamość europejską, a także pokazanie możliwości, jakie młodzi ludzie mogą zyskać ucząc się języków.


Jury składające się z przedstawicieli EUNIC Warszawa, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego wyłoni laureatów konkursu. Nagrodą główną jest  kurs online jednego z europejskich języków obcych, ufundowany przez instytuty kultury i ambasady biorące udział w Europejskim Dniu Języków.


Przedłużamy zgłoszenia do końca miesiąca!


Na zgłoszenia zawierające aktywny link do pobrania filmu oraz komplet podpisanych dokumentów (Zgoda na wykorzystanie pracy oraz Zgoda RODO, do pobrania poniżej) czekamy do 30.09.2022. Zgłoszenia bez wypełnionych i podpisanych dokumentów nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie laureatów nastąpi 07.10.2022.

Pobierz Regulamin konkursu

Pobierz Zgodę na wykorzystanie pracy

Pobierz Zgodę RODO


Ogłoszenie laureatów nastąpi 07.10.2022:

na Facebooku Europejskiego Dnia Języków: 

oraz na stronie internetowej