Targi Edukacji Międzykulturowej

Początek wydarzenia:

23 wrzesień 2020

Koniec wydarzenia:

25 wrzesień 2020

Miejsce:

Wrocław

Opis wydarzenia:

Głównym tematem tegorocznej edycji Targów będzie zmiana oraz adaptacja. Zmiana jest naturalną cechą otaczającego nas świata, zaś adaptacja do nowej rzeczywistości jej nieodłącznym elementem. Wydaje się, że kryzys pandemiczny spowodował, że tempo zmian zwiększyło się jeszcze bardziej – także w obszarze edukacji międzykulturowej. Sytuacja pandemiczna wymusiła szybkie reakcje edukatorów i edukatorek – co z jednej strony zaowocowało ciekawymi rozwiązaniami, z drugiej zaś nie zawsze reakcjom tym towarzyszyło głębsze zrozumienie problemów. Dlatego istotna jest możliwość zatrzymania się i przemyślenia tego, co się wydarzyło, oraz rozważania możliwych scenariuszy na przyszłość.