O EUROPEJSKIM DNIU JĘZYKÓW

EUNIC Warszawa wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego oraz instytucjami partnerskimi zaprasza do wspólnego świętowania językowego i kulturowego bogactwa Europy. Dołącz do 800 milionów Europejczyków celebrujących ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe Unii Europejskiej, około 60 języków regionalnych oraz liczne dialekty podczas Europejskiego Dnia Języków!


W obecnych czasach, kiedy Europa musi mierzyć się z konfliktami polityczno-gospodarczymi i różnicami społecznymi, znalezienie wspólnego języka stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Otwarcie się na europejskie języki poszerza horyzonty, pozwala nam poznać różne punkty widzenia i zbliża do osiągnięcia porozumienia ponad podziałami. A w konsekwencji języki kiedyś obce - stają się znajome. Dlatego w tym roku Europejski Dzień Języków obchodzimy pod hasłem “Różne języki  - jedna Europa” i dążymy do wspólnoty, jedności i wymiany doświadczeń językowo-kulturowych w postpandemicznym świecie.


Tegoroczna edycja odbywa się podczas trwającego w całej Europie Roku Młodzieży, który rzuca światło na ważną rolę młodych osób jako inicjatorów i inicjatorki zmian oraz współtwórczynie i współtwórców bezpiecznych, demokratycznych i pokojowych społeczeństw. Procesy te często wykraczają poza granice jednostkowych państw, opierając się na międzynarodowej współpracy - znajomość języków obcych staje się więc koniecznością dla młodych, świadomych i zaangażowanych w tworzenie dobrej przyszłości osób. Ten dzień zachęca również do nauki języków obcych przez całe życie, nie tylko w trybie edukacji szkolnej, ale także poza nim, w dorosłym życiu , na przykład na potrzeby międzynarodowych działań, kariery zawodowej, zgłębiania dziedzictwa kulturowego i historii Europy, czy też dla własnej przyjemności.


Europejski Dzień Języków doskonale realizuje dewizę Unii Europejskiej - „Zjednoczona Europa w różnorodności”. Z jednej strony obchody zwracają uwagę na różnorodność językową oraz kulturową państw europejskich jako wartości, które powinniśmy pielęgnować i dzięki którym osiągamy większe zrozumienie pomiędzy narodami,  z drugiej zaś podkreślają znaczenie wielojęzyczności we współczesnym świecie, dzięki której możemy porozumiewać się w jednej, wspólnej Europie.


Organizatorzy tegorocznych obchodów EDJ przygotowali program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy klasy szkolne na lekcje pokazowe w kilkunastu językach obcych do Instytutu Cervantesa w Warszawie, do udziału w wielojęzycznym quizie, do rozmów z nativami w kawiarence językowej i spotkań przy stoiskach informacyjnych. Uczniów z całej Polski zachęcamy również do udzialu w konkursie na Facebooku i przysyłania krótkich filmików. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, między innymi kurs jezykowy online.


Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy w 2001 roku i od tego czasu obchodzony jest co roku. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i edukacji, uniwersytety, szkoły.


Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków w potrwają od 12 września do 30 września 2022 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Online