Oda do radości

Mimo różnic kulturowych Europa posiada bardzo ważny symbol, który łączy nas wszystkich - "Odę do radości". Hymn Unii Europejskiej to fragment IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 roku do tekstu poematu Fryderyka Schillera „An die Freude” z 1785 r. Wspólnie tworzą wyjątkowy utwór muzyczny, opowiadający o triumfie jedności i braterstwa nad wojnami i rozpaczą.


W 1972 r. Rada Europy postanowiła, że fragment zatytułowany „Oda do radości” zostanie jej hymnem. W 1985 r. szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że fragment IX symfonii Beethovena będzie oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Hymn wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności w uniwersalnym języku jakim jest muzyka, a jego celem jest uczczenie wspólnych wartości.


W tym roku ważnym punktem Europejskiego Dnia Języków będzie premiera autorskiej aranżacji „Ody do radości”, przygotowana i wykonana przez chór męski z Niemiec. Warto zwrócić uwagę na znaczącą formę nagrania podyktowaną pandemią. Chór nie miał możliwości spotkania w jednym miejscu, każdy z chórzystów nagrywał swoje partie osobno - 24 muzyków reprezentujących 24 europejskie języki urzędowe połączyło się pomimo ograniczeń, by stworzyć wspólne dzieło.


Premiera odbędzie się 26 września o godz. 12:15 pod adresem: https://youtu.be/0kEMhtgVP8w

Dodatkowo, zachęcamy do obejrzenia rozmowy z dyrektorem artystycznym i muzykami o kulisach powstawania utworu, specyfice pracy oraz wpływie języka na rytm i melodię: https://youtu.be/Ckyf2wBpQXQ