2018 Kultury języków, języki kultur

Początek wydarzenia:

26 wrzesień 2018

Opis wydarzenia:

Lekcje modelowe, seminaria, warsztaty językowe, spotkania, debata „Językowy obraz świata: zdjęcia i informacje.