Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

Początek wydarzenia:

23 wrzesień 2019

Koniec wydarzenia:

24 wrzesień 2019

Miejsce:

Warszawa

Adres:

Parlamentu Europejskiego Biuro w Polsce i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16

Uwagi:

Różne daty

Opis wydarzenia:

Co to za warsztaty?

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków nie może zabraknąć atrakcji dla najważniejszych osób, zaangażowanych w naukę języków – nauczycieli i wychowawców.

Warsztat 1. „Uczeń wielojęzyczny – jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy”

Szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci – także tych mówiących w innych językach, pochodzących z obcych kultur, powracających z migracji, przyjeżdżających do Polski z różnych powodów i z różnym bagażem doświadczeń. Szkoła jest też najlepszym środowiskiem dla wspierania integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem. Ale jak nauczyciel i wychowawca miałby sprostać tym wyzwaniom?

Podczas warsztatu omówimy metody pracy z grupą zróżnicowaną językowo i kulturowo, kładąc nacisk na praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie stwarza różnorodność językowa w szkole. Poddamy także analizie procesy grupowe w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie – zastanowimy się, jak wspierać integrację dzieci cudzoziemskich, wzmacniać ich motywację do nauki, a także jak kształtować postawę otwartości na różnorodność wśród dzieci pochodzących z Polski.

Poprzez ten warsztat chcemy wspomóc nauczycieli w zdobyciu konkretnej wiedzy na temat wspierania rozwoju językowego dzieci mówiących w więcej niż jednym języku, przekazać wskazówki metodyczne oraz propozycje, jak ulepszać proces ich integracji w środowisku szkolnym.

Warsztat odbędzie się w kameralnej 15-osobowej grupie. Szczególnie zapraszamy do udziału nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół, którzy mierzą się z wyzwaniami pracy z uczniami-cudzoziemcami. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztacie.

Informacje o trenerce:
Zuzanna Rejmer z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Od 2004r. pracuje z osobami pochodzącymi z różnych kultur – wspiera młodych i dorosłych Polaków i cudzoziemców we wzajemnym poznawaniu się i czerpaniu z różnic kulturowych. Autorka wielu programów edukacyjnych wpierających integrację dorosłych oraz dzieci i młodzieży na styku kultur.

Data: 23. 09. 2019 r., godz. 9:00 – 15:45

Miejsce: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa


Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.
Formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków i jest ono organizowane przez Parlament Europejski, Biuro w Polsce.

Warsztat 2. „Wsparcie psychologiczne dziecka mimo bariery językowej – warsztat dla psychologów i pedagogów szkolnych pracujących z dziećmi wielojęzycznymi”

Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji i zwiększenie gotowości psychologów i pedagogów szkolnych pracujących z dziećmi wielojęzycznymi do udzielania im wsparcia psychologicznego.

 

Zakres merytoryczny:

1. Dzieci wielojęzyczne w szkołach – kim są, skąd pochodzą, jakimi mówią językami?
2. Potrzeby psychologiczne i społeczne dzieci z doświadczeniem migracyjnym.
3. Komunikacja mimo bariery językowej.
4. Metody, techniki i narzędzia wspierające kontakt z dzieckiem mimo bariery językowej

·         Nazywanie emocji w różnych językach

·         Opowieść o sobie i rodzinie

·         Linia życia – biografia dziecka

·         Mój profil- wtedy i teraz. Analiza zysków i strat związanych z migracją

·         Skrzynia skarbów – analiza zasobów dziecka

·         Mandala marzeń

·         Termometr uczuć

·         Drabina lęków

·         Mapa odczuć z ciała

·         Wielojęzyczny słowniczek psychologiczny

Uczestnicy otrzymają lub przygotują podczas warsztatów część omawianych narzędzi wspierających kontakt z dzieckiem mimo bariery językowej, a także przygotują razem wielojęzyczny słowniczek psychologiczny.

Informacje o trenerce:
Marta Piegat-Kaczmarczyk z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, psycholożka międzykulturowa i trenerka. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 1998 roku. Prowadzi sesje indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe i szkolenia dotyczące skutecznej komunikacji, kompetencji międzykulturowych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i agresją. Autorka wielu programów i publikacji z zakresu psychologii, edukacji i komunikacji międzykulturowej.

Data: 23. 09. 2019 r., godz. 9:00 – 14:00

Miejsce: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa

Warsztat jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków i jest ono organizowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego.

Warsztat 3. „TIK-ające języki obce, czyli o nowych technologiach w nauczaniu języków obcych”

Jak nowocześnie nauczać języków obcych? Jak wykorzystać aplikacje, tablety i tablice interaktywne, by lekcje były skuteczniejsze, a uczniowie zaangażowani? Europejski Dzień Języków, obchodzony 26 września, jest doskonałym pretekstem do udoskonalenia warsztatu nauczycieli-językowców. 

 

Warsztat będzie zbierał pomysły i inspiracje na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu języków obcych w klasach 1-8 szkół podstawowych. Trenerka zaproponuje uniwersalne narzędzia wspierające nauczanie języków obcych, które będą łatwo transferowalne na lekcje różnych języków. Warsztat będzie miał charakter praktyczny – nauczyciele pracować będą w grupach oraz indywidualnie na tabletach zapewnionych przez organizatora. Prezentowane aplikacje i technologie będą dobrane tak, by możliwe były do wdrożenia na tabletach lub tablicach interaktywnych dostępnych w szkołach.

Informacje o trenerce:
Joanna Płatkowska – pracuje w szkolnictwie od dziesięciu lat. W tym czasie pracowała w trzech krajach (Wielka Brytania, Hiszpania, Polska) na pięciu różnych stanowiskach (koordynator programu, konsultant programowy, nauczyciel w klasach 0-6 wszystkich przedmiotów, nauczyciel angielskiego jako języka obcego, nauczyciel angielskiego w szkole dwujęzycznej). Od siedmiu lat pracuje w i ze szkołami wdrażającymi programy Organizacji Matury Międzynarodowej (IB). Jako konsultant, a wcześniej koordynator, pracuje z nauczycielami wszystkich przedmiotów (w tym języków obcych), wspierając ich w planowaniu procesu nauczania i uczenia oraz oceniania. W swojej praktyce szczególnie promuje podejście badawcze, pracę metodą projektów i wykorzystanie technologii informacyjnych (digital literacy). W bezpośredniej pracy z dziećmi szczególnie ważne jest dla niej przekazywanie uczniowi odpowiedzialności za własne uczenie się.

Warsztat jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Termin I: 23. 09. 2019 r., godz. 9:00 – 15:45 – formularz zgłoszeniowy
Termin II: 24. 09. 2019 r., godz. 9:00 – 15:45 – formularz zgłoszeniowy

Miejsce: Parlamentu Europejskiego Biuro w Polsce i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków i jest ono organizowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego.

banerek2